ونو یک نشریه اینترنتی است و برای استفاده عموم بصورت رایگان ایجاد شده و وابسته به هیچ ارگان خاصی نیست. ونوبه بررسی پدیده های باستان  شناسی و اکتشافات جدید در این عرصه در سراسر جهان می پردازد.عکس ها واخبار باستان شناسی را از اینجا بخوانید و نظرات و پیشنهادات خود را راجب به ما بیان کنید.با ما در ارتباط باشید در مورد مطالب نظر خود را بیان کنید.

باتشکر مدیریت وبلاگ

 

veno@journalist.com

or

veno.magzine@gmail.com

تاریخ تاسیس: 15 خرداد 94