معاون میراث فرهنگی استان قزوین خبرداد: با بررسی میان رشته ای بخشی از بافت تاریخی قزوین در محوطه مقابل ملک علاف راسته بازار، آثاری مربوط به دوران قاجار تا پهلوی کشف شد.

معاون میراث فرهنگی استان قزوین خبرداد: با بررسی میان رشته ای بخشی از بافت تاریخی قزوین در محوطه مقابل ملک علاف راسته بازار، آثاری مربوط به دوران قاجار تا پهلوی کشف شد.

آرش ضیاءآبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه قزوین، اظهارکرد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به منظور شناخت هر چه بیشتر اجزا و ارکان بافت تاریخی شهر با هدف فراهم کردن مقدمات اجرای پروژه عمرانی متناسب با فضای بافت تاریخی و الگوی سنتی ساخت و توسعه شهری، تحت حمایت و نظارت پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی اقدام به انجام مطالعات و پژوهش های میان رشته ای در محوطه مقابل علاف راسته بازار واقع در بخشی از بافت تاریخی قزوین کرده که نتیجه این بررسی ها به دستیابی آثاری مربوط به دوران قاجار و پهلوی منجر شد.

وی در خصوص روند اجرای این فصل از کاوش ها تصریح کرد: فعالیت های پژوهشی تیم باستان شناسی میراث فرهنگی به منظور بررسی و شناخت بافت تاریخی قزوین در دوره قاجار، صفویه و پیش از صفوی با اخذ مجوز کاوش از پژوهشگاه مربوطه، از اواخر خرداد ماه سال جاری در محدوده ای از محوطه بافت تاریخی قزوین (ملک مقابل علاف راسته بازار) آغاز و پس از کاوش 4 ترانشه و یک گمانه در اواخر تیر ماه سال جاری با کشف آثاری از دوره قاجار و پهلوی به پایان رسید.

ضیاء آبادی با اشاره به یافته ها و آثار تاریخی به دست آمده در این کاوش گفت: یافته های معماری این دوره از کاوش ها شامل کف سنگفرش از نوع قلوه سنگ های رودخانه ای که شیب آن از قسمت جنوب به شمال افزایش یافته و دیواری آجری با کفی از نوع آجرهای 6 ضلعی مربوط به دوره پهلوی بوده و در خصوص سایر آثار مکشوفه متعلق به این دوره نیز می توان به تن پوشه های دفع فاضلاب با دو مسیر جداگانه که به یک چاه ارتباط دارند، اشاره کرد.

معاون میراث فرهنگی قزوین تشریح کرد: آثار کشف شده مربوط به دوره قاجار در این محدوده از بافت تاریخی قزوین نیز شامل یک مهر استامپی و سکه های برنجی و مسی است که دو نمونه از آن ها دارای ضرب قزوین بوده و برای نخستین بار در کاوش های باستان شناسی شهر قزوین چنین نمونه هایی مشاهده شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این سکه های در پایین ترین عمق محوطه تن پوشه هایی بصورت عمودی در بستر خشک رودخانه ای نیز بدست آمده که کاربری آن ها به منظور استخراج آب های زیرزمینی بوده و از لحاظ مطالعاتی، برای بررسی نحوه انتقال آب به سایر نقاط شهر موضوع مهمی به شمار می رود.

ضیاء آبادی ادامه داد: همچنین با توجه به کانتکس های شناسایی شده در ترانشه های حفاری شده، نهشته رسوبی که در سایر کاوش های باستان شناسی بافت تاریخی شهر با عنوان خاک بکر معرفی شده بود در همان عمق نیز مشخص و شناسایی شد.

معاون میراث فرهنگی استان قزوین خاطرنشان کرد: آثار یافت شده در این ملک نشان دهنده پیشینه تاریخی غنی این منطقه بوده و برای اجرای طرح و برنامه های توسعه شهری در این محدوده از بافت تاریخی قزوین باید دقت و توجه بیشتر از سوی مدیران شهری صورت گیرد که امیدواریم طی برنامه ریزی جامع و منسجم برای شناخت دقیق ویژگی های این بافت و همراهی دستگاه های اجرایی مربوطه بتوانیم الگوهای سنتی ساخت و توسعه شهری متناسب با شرایط و فضای محیطی بافت تاریخی را به مرحله اجرا درآوریم.