کاوش مشترک دانشگاه توبینگن آلمان و پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در «اشکفت رازآور» استان کرمانشاه به کشف اجاق های دوران پارینه سنگی میانی و نوین انجامید.

 

 

فرهنگ و تاریخ > میراث ایران - کاوش مشترک دانشگاه توبینگن آلمان و پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در «اشکفت رازآور» استان کرمانشاه به کشف اجاق های دوران پارینه سنگی میانی و نوین انجامید.

سامان حیدری‌گوران، سرپرست ایرانی هیأت کاوش و پژوهش در اشکفت‌رازآور استان کرمانشاه گفت: در چارچوب طرح پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه سنگی مشترک میان دانشکده مطالعات پیش از تاریخ توبینگن آلمان و پژوهشکده باستان‌شناسی کشور، کار گمانه‌زنی و نجات‌بخشی لایه‌های باستانی در اشکفت‌رازآور در استان کرمانشاه آغاز شد.

 

او کاوش در این منطقه را در قالب یک طرح بلندمدت با هدف بازسازی زندگی جوامع پیش از تاریخ در یکی از کلیدی‌ترین مناطق فلات ایران در دست انجام دانست و گفت‌: پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در استان کرمانشاه با انجام بررسی‌های فشرده به‌منظور کشف و مستندسازی مکان‌های باستانی و بررسی وضعیت موجود مکان‌های پیش‌تر شناسایی شده شروع شده است.

 

به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی، این باستان‌شناس افزود: پژوهش‌های انجام شده در کاوش‌های قبلی به شناسایی 265غار و پناهگاه صخره‌ای در محدوده 6شهرستان غربی استان کرمانشاه منجر شد.

 

به گفته او، این فصل از کاوش در اشکفت‌رازآور، روی یکی از بزرگ‌ترین غارهای مسکونی پیش از تاریخ استان متمرکز شده است.

سرپرست ایرانی هیأت کاوش و پژوهش ادامه داد: در این فصل از کاوش، کار در یک گمانه 3در یک‌متر به عمق 2.5 متر انجام شد و حداقل 3فاز زمانی مربوط به دوران تاریخی، دوره پارینه‌سنگی نوین و همچنین پارینه‌سنگی میانی در این محوطه کشف شد.

 

به گفته این باستان‌شناس، نکته حائز اهمیت در این کاوش‌ها کشف لایه‌های پارینه‌سنگی جدید و میانی به همراه اجاق بود که با توجه به ماهیت رسوبی غار، اجاق‌های موجود توسط جوامع انسانی شکارورز آنها به‌خوبی حفظ شده‌اند.

 

گوران گفت: به‌منظور انجام آزمایش‌های شناخت و بررسی دقیق ماهیت اجاق‌ها اعم از نوع چوب، مواداولیه برای افروختن آتش و تاریخ دقیق ساخته شدن آنها، از روی بلوک‌هایی از اجاق‌های کشف شده در این غار نمونه‌برداری شد.