به گزارش نشریه ونو این استخوان در ایالت «میناس گریاس» Gerais Minas (یکی از ایالت های برزیل) یافت شد.

این حیوان تنبل غول پیکر (یک گروه متنوع از تنبل منقرض شده در رده پستانداران است) احتمالا در عصرهولوسن (دوره چهارم زمین شناسی) زندگی می کرده است.

بر اساس گزارش  سایت زی نیوز برزیل، به گفته کارشناسان این فسیل به گونه «ارموتریوم لاریلاردیا» Eremotherium laurillardi تعلق دارد که توسط یک کشاورز در روستا کشف شده است.

اگرچه این کشاورز استخوان ها را در سال 2006 پیدا کرده و از روی کنجکاوی از آن ها نگهداری می کرده، اما دانشمندان در سال 2009 از وجود این فسیل مطلع شدند.

کارشناسان هنوز نتوانسته اند جنسیت این فسیل را تعیین کنند.

اما این گیاه خوار بالغ می‎توانست بر روی دو پای عقبی ایستاده و از چنگال بلند خود برای گرفتن برگ و میوه از شاخه های بالایی درخت استفاده کند.