بر اساس جدیدترین گزارشی که سایت «نشنال ژئوگرافیک» منتشر کرد، بیشتر نقاشی هایی که رویدیواره ی غارها در عصر سنگی ترسیم شده اند، متعلق به زنان است نه مردان با ونو همرا باشید...

بر اساس گزارش مرکز رادیو و تلویزیون سوریه، یکی از باستان شناسان دانشگاه «پنسیلوانیا»ی آمریکا، با استناد به تحقیق پیشین که حاکی از اختلاف میانگین طول انگشتان دست زنان و مردان بود، گفت: با بررسی اثر انگشتانی که مدت ها بر دیواره های غارها وجود داشت، مشخص شد آثار باقی مانده ازانگشت ها و دست ها، در نزدیکی تصاویر حیوانات، در بیشتر موارد با ویژگی های دست زنانه تطابق دارد.

با بررسی این نمونه ها در چند غار مشخص شد، 75 درصد این نقاشی ها توسط زنان کشیده شده اند. قبلا تصور می شد، مردان غارنشین نقاشان این تصاویر هستند، چون موضوع بیشتر این نقاشی ها، شکار حیوانات و جنگ است و با وظیفه ی شکار مردان در عصر سنگ تطابق بیشتری دارد.

حالا می توان این گونه نتیجه گیری کرد که زنان در عصر سنگ بیش از آنچه تصور می شد، در زندگی اجتماعی نقش آفرین بوده اند.