باستان شناسان موفق به کشف گروهی از اسکلت های چندهزار ساله شدند که در یک گورستان و به شکلی عجیب دفن شده بودند.
باستان شناسان در یک گور باستانی در محوطه ای تاریخی در جنوب فرانسه موفق به کشف گروهی اسکلت شدند که هزاران سال پیش با غل و زنجیر دفن شده بودند.

این گورستان در 250 متری آمفی تئاتر saintes قرار دارد که هزار سال پیش محل نبرد گلادیاتورها و حیوانات وحشی بوده است و اسکلت های کشف شده به احتمال فراوان متعلق به گلادیاتورهایی است که در این استادیوم کشته می شدند.

جالب ترین موضوع در کشف این گورستان این است که اسکلت های کشف شده با غل و زنجیر آهنی به دور مچ پا و گردن دفن شده اند و همچنین کودکی با یک محافظ به دور کمر نیز در این گور یافت شده است.

باستان شناسان این گورستان را سال گذشته کشف کردند و هم اکنون امیدوارند بتوانند دلیل مرگ هر یک از یک افراد دفن شده را تعیین کنند.

در حالی که در زمان های کهن بسیاری از افراد با متعلقات شان به خاک سپرده می شدند، اما در این گورکشف شده در جنوب فرانسه تنها چند گلدان در کنار یک مرد و دو سکه بر روی چشمان یک کودک دیده شده است.

رومیهای باستان معتقد بودند که دفن فرد همراه با سکه موجب سعادت آنها در دنیای دیگر خواهد شد.