بیش از 800 تندیس سر انسان در جزیره ایستر وجود دارد. اما کسی فکر نمی کرد که این سر های بزرگ دارای بدن بوده و یا ادامه ای در زیر خاک داشته باشند.
 

ولی در حال حاضر، گویا راز این سرهای عظیم از زیر خاک بیرون کشیده شده است. راز هایی که رسانه های جهانی را تحت الشعاع خود قرار داده است. نکته اینکه، این جزیره یکی از مهم ترین راه های آبی بسیار دور در جهان است.

 

«جزیره ایستر» واقع درجنوب اقیانوس آرام با وسعت 64 مایل، مربع شکل است. شواهد باستان شناسی نشان می دهد، این جزیره توسط یک دریانورد هلندی به نام جاکوب روقون Jakob Roggeveen در سال 1722 کشف شد و در آن زمان نژاد های مختلفی چون سرخ پوست با موهای سرخ و تیره پوست در آن زندگی می کردند.

درحال حاضر، «جزیره ایستر» یکی از جوان ترین سرزمین های مسکونی روی زمین است و بیشتر تاریخ اش مربوط به ساکنان سرزمین های جدا شده در خشکی است. این جزیره تقریبا نیمه راه میان شیلی و تاهیتی قرار دارد و عمدتا از سنگ های آتشفشانی ساخته شده است.

ساختار های مرجانی کوچک در امتداد خط ساحلی وجود دارد که همین صخره های مرجانی با برش های زیبایی جزیره را از دریا جدا ساخته اند. بخشی از خط ساحلی این جزیره از گدازه و غارهای آتشفشانی تشکیل شده است.

ساکنان «جزیره ایستر» ساکن منزوی ترین جزیره جهان هستند. قبایل ساکن با نام راپونی با تحمل رنج های بیشمار چون قحطی، گرسنگی، شیوع بیماریهای مسری، جنگ داخلی، یورش برای برده، استعمار، کاهش جمعیت و... هم اکنون به شهرت جهانی رسیده اند. آن ها نام سرزمین خود، این مکان جذاب و مرموز را «ناف جهان» گذاشته اند.

دانشمندان بر این باورند که راز های بیشماری در دل این جزیره خفته است. سوال های بی پاسخی که چرا حدود 4000 هزار سال پیش، ساکنین جزیره ناپدید شده اند؟ و اینکه چه بر سر ساکنین جزیره ای کهتندیس های عظیم سنگی برای خود ساخته اند، آمده است؟

حال، بعد از گذشت سال ها، یک زن و شوهر باستان شناس به نام روتلیگ و یک گروه دیگر که ترجیح می دهند، ناشناس باقی بمانند، شروع به تحقیق و حفاری در این جزیره می کنند تا برای پرسش های بی پاسخ، پاسخی بیابند.

تحقیق و حفاری آن ها منجر به کشف، بدن های این سرهای عظیم، تعداد بیشماری کتیبه و نوشته های باستانی، اسکلت اجساد کهن و... می شود.

این کشف بزرگ، هفتهٔ پیش با عنوان «مجسمه های جزیره ایستر دارای بدن هستند»، بر روی اینترنت قرار گرفت و همه را متعجب ساخت. چرا که این تندیس ها تنها به عنوان سرهای بزرگ شناخته شده و معروف بودند.

برخی بر این باورند که ایجاد یک سونامی باعث به پایان رسیدن تمدن این جزیره شده است. گردشگران این جزیره هرگز فکر نمی کردند که زیر پایشان، گنج پنهان وجود دارد.

به نظر نمی رسد، این تندیس ها به خاک سپرده شده باشند. بلکه فرسایش و عوامل جغرافیاییباعث دفن آن ها و ناپدید شدن ساکنین آنجا شده است.

این خبر می تواند، باور واقعیت افسانه ها را در ذهن و وجود آدمی زنده کند. هنوز جزییات دقیق و بیشتری از این حفاری ارائه نشده است.