محققان آمریکایی کشتی کریستف کلمب را پیدا کردند. پژوهشگران معتبر آمریکایی می گویند کشتی سانتا ماریا را در سواحل هائیتی پیدا کرده اند. این کشتی همان کشتی است که کریستف کلمب در سال 1492 با آن آمریکا را کشف کرد.
 

سانتا ماریا همان کشتی است که تاریخ بشریت را تغییر داد، کشف این کشتی چنان شعفی در آنها ایجاد کرده که باری کلیفورد (Barry Clifford)، باستان شناس دریایی آمریکا می گوید: برای من چنان است که انگار کوه اورست در زیر لاشه این کشتی است.

 

کلیفورد می گوید: بقایای سانتا ماریا کشتی سه دکله ناوگان کریستف کلمب اسپانیایی را یافته است، وی می گوید کلمب همان مردی که در سال 1492 در جست و جوی راه دریایی جدید به هند آمریکا را کشف کرد.

کارشناسان می گویند سانتا ماریا در 25 دسامبر 1492 در کرانه جزیره هیسپانیولا جمهوری دومینیکن و جزیره هائیتی امروزی در هم شکست و به گل نشست.

کلیفورد گفت: بقایای این کشتی 11 سال پیش 2003 پیدا شد اما در آن زمان به دلیل اشتباه در نتایج تحقیقات، دانشمندان به بیراهه افتاده و نتوانستند اطمینان یابند که این کشتی همان سانتا ماریا است.

باری کلیفورد، باستان شناس آمریکایی می گوید، اولین بار دو سال پیش زمانی که خود به آزمایش لاشه این کشتی اقدام کرد ناگهان موضوع برایش روشن شد.

چارلز بیکر (Charles Beeker) گفت، هنوز در این باره تجزیه و تحلیل های علمی دقیقی در دست نیست. با این حال با توجه به تصاویر برداشته شده در سال 2003 و همچنین تازه ترین تصاویر تجسسی غواصان شواهد قانع کننده ای در دست است که نشان می دهد که این کشتی واقعا همان سانتا ماریاست.