موسسه ملی باستان شناسی فرانسه از کشف فسیل های انسان های اولیه در منطقه ای تاریخی در این کشور خبر داد.
در اکتشافی که توسط گروهی بین المللی از باستان شناسان فرانسوی، اسپانیایی، استرالیایی و آمریکایی صورت گرفته است، فسیل های متعلق به.... دوره میانی پلیستوسن (781 تا 128 هزار سال قبل از میلاد مسیح) بدست آمده که از یافته های نادر در شمال غرب اروپا به حساب می آید.

براساس این گزارش؛ از قرن نوزدهم میلادی تا کنون، تنها در10 منطقه از آلمان و بریتانیا و یک منطقه در شمال فرانسه نمونه هایی این چنین از انسان های ابتدایی در حفاری های کارشناسان بدست آمده است.

بنابراین گزارش؛ اکتشاف فوق از این نظر برای محققان حائز اهمیت است که آنها امیدوارند با به کارگیری فسیل های بدست آمده بتوانند اطلاعات بیشتری درباره مهاجران اروپایی در دوره میانی پلیستوسن کسب کنند.

بر اساس این گزارش؛ باستان شناسان با استفاده از شیوه ای که در آن از چرخش الکترون ها بهره گرفته می شود، دریافته اند که فسیل های فوق متعلق به یک نوجوان و یا فردی جوان است. ستون فقراتفسیل بدست آمده حالتی خاص دارد که اطلاعاتی تکمیلی در خصوص نحوه زندگی انسان ها ی آن دوره و نیز سلاح هایی که پیش از این در این محدوده پیدا شده بود، به کارشناسان می دهد.