دژگووارت در ارتفاعت جنوبی روستای گورت در شرق اصفهان شناسایی شده و باستان شناسان اداره میراث فرهنگی اصفهان معتقدند این دژ مربوط به دوران ساسانی است.
 
به گزارش  CHN، گووارت در ارتفاعات جنوبی کوهی به همین نام و در مجاورت روستای گورت در شرق اصفهان یافت شده است. گووارت دژ از سنگ، ملات گچ و ساروج ساخته شده و بخش هایی از آن دست نخورده مانده است. این دژ دارای 15 اتاق، آب انبار، تالار، برج نگهبانی و پلکان دسترسی است و در زمان ساسانیان کاربری ارتشی داشته و از آنجا کار پاسداری از شهر انجام می شده است.
 
 از دیدگاه باستان شناسان، "گوورات دژ" با "شاه دژ" هماهنگی و همکاری داشته‌اند که یکی در نیمروز و دیگری در خاور اسپهان، پاسگاه شهر بوده‌اند. برای پی بردن به دیرینگی ساخت دژ و دیگر کاربردهای آن و همچنین درج در فهرست یادمان های ملی، باید کاوش‌های باستان‌شناسی بیشتری در این دژ انجام شود.
 

 

 

 

 

گووارت دژ از بازمانده‌های دوران ساسانی در ایران است
 
در حال حاضر دو دیدگاه درباره گووارت دژ به وجود آمده است. دیدگاه نخست که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی معتقدند این دژ بازمانده از دوران ساسانی است و دیدگاه دوم که برخی پژوهشگران بر آن باور دارند و این دژ را بازمانده از سده های نخستین دوران اسلامی می‌دانند.
 
تاکنون کاوش‌های باستان‌شناسی زیادی در اصفهان انجام نشده است. پیشتر در سال 89 کاوش‌های در تپه اشرف اصفهان در نزدیکی پل تاریخی شهرستان انجام شد که درپی آن آثاری از دوران پیش از اسلام به دست آمد اما این پروژه بعد از چهار فصل کاوش به دلیل نبود بودجه و نبود پیگیری مسئولان اداره میراث اصفهان متوقف و به حال خود رها شد.
 
در تپه اشرف آثاری بازمانده از پنج دوره تاریخی اشکانی، ساسانی، دوره جابجایی ساسانی به اسلامی، سده چهارم و پنج هجری، و سده 12 هجری یافت شده‌است.
 
هنوز سازه‌های کهن چندانی از اصفهان پیش از اسلام یافت نشده است. آتشگاه اصفهان، سرستون‌های ساسانی، بازمانده آتشکده ساسانی در مسجد عتیق و دژ سارویه از انگشت شمار بازمانده‌های تاریخی پیش از اسلام این شهر است.
 
به گفته "علیرضا جعفری زند"، باستان شناس و نویسنده کتاب «اصفهان پیش از اسلام» بر فراز کوه انرژی اتمی اصفهان نیز دژی قدیمی تر از گووارت دژ وجود دارد که مربوط به دوران ساسانی است و به دلیل پاسداری از پایگاه هسته‌ای اصفهان کار کاوش و بررسی‌های باستان شناسی چندانی در آنجا انجام نشده است. با توجه به تاریک روشن تاریخ پیش از اسلام اصفهان شناسایی گووارت دژ در آینده بررسی‌های باستان شناسی اصفهان دارای اهمیت است