باستان شناسان بین المللی موفق شدند در آفریقای جنوبی بقایای اولین تشک های تاریخ که قدمتی 77 هزار ساله دارند را کشف کنند.
 

دانشمندان دانشگاه ویتواترسرند در ژوهانسبورگ با همکاری باستان شناسان دانشگاه بوستون و پژوهشگران آلمانی کشف کردند که انسان حداقل از 77 هزار سال قبل بر روی تشک می خوابیده است. این در حالی است که تاکنون قدیمی ترین نمونه های تشکی که کشف شده بود 50 هزار سال جدیدتر از این نمونه های تازه کشف شده بودند.

این باستان شناسان در سایت سیبودو گیویل نمونه هایی از رختخواب ها را یافتند که بین 80 هزار تا 75 هزار سال قبل در دروه پارینه سنگی میانه از گیاهان آروماتیک معطر ساخته شده بودند.

این رختخواب ها که با ساقه ها، نی ها و برگ های به هم فشرده ساخته شده بودند، یک تشک نرم و ضخیم را به وجود آورند.

گیاهانی که برای تهیه این رختخواب به کار رفته به روشی دقیق انتخاب شده بودند. در حقیقت، این گیاهان (برای مثال Cryptocarya woodii) به دلیل اینکه ترکیبات آروماتیک تولید می کنند همانند نوعی حشره کش به کار می رود. این نشان می دهد که انسان های آن دوره ساکن آفریقا به خوبی با خواص گیاهان آشنا بودند و قادر بودند در زمان خواب، حشرات و به ویژه پشه های حامل مالاریا را از خود دور کنند.

بررسی محل کشف این تشک ها نشان می دهد که این سایت یک محیط خانگی بوده است که به فضاهای متفاوت سازگار با فعالیت های متفاوت تقسیم شده بوده است.

نتیجه این کشف از اهمیت بالایی برخوردار است چون به باستان شناسان در درک بهتر رفتار و سازمان دهی زندگی روزانه انسان های آن دوره که شبیه انسان های مدرن بوده اند کمک می کند.

 

این باستان شناسان بین المللی که از سال 1998 مشغول حفاری در این سایت هستند و نتایج یافته های خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند در سال های اخیر توانسته اند در این سایت به کشفیات مهمی از جمله اولین شواهد چسب مایع که ترکیبی از خاک سرخ و رزین بوده است دست یابند. این یافته ها فرهنگ اولین انسان های مدرن ساکن آفریقای جنوبی را نشان می دهد.

این تشک ها نه تنها برای خواب بلکه به عنوان سطوحی برای کار کردن نیز به کار می رفته اند. بررسی های میکروسکوپی نشان می دهد که ساکنان این سایت به صورت دوره ای در مدت کار خود این تشک ها را عوض می کرده اند و از 73 هزار سال قبل به طور منظم آنها را احتمالاً برای دور کردن حشرات و آماده سازی سایت برای کارهای آینده می سوزانده اند.