گروه تروریستی داعش فراگرفتن علوم باستانشناسی را در مناطق تحت کنترل خود تحریم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "ایمن التمیمی" اظهار داشت: دلیل اصلی نگرانی داعش این است که باستان شناسی موجب بت پرستی شود !
التمیمی خاطرنشان کرد: داعش علاوه بر باستان شناسی، هتلداری را نیز تحریم کرده است.
در پی تخریب گسترده آثار باستانی و تاریخی عراق به دست عناصر داعش، وزارت گردشگری و آثار باستانی این کشور ماه قبل اعلام کرد که داعش تا زمانیکه با مانعی قوی مواجه نشود، همچنان به تخریب آثار باستانی ادامه خواهد داد.