گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه کرت آباد شهرستان سلسله، استان لرستان شواهدی از دوره مس و سنگ تا قرون اولیه اسلامی را نمایان ساخت .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نسترن داوودی سرپرست هیأت گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه کرت آباد شهرستان سلسله، استان لرستان "امروز دوشنبه "این خبر را اعلام کرد .

این باستان شناس گفت: با توجه به قرارگیری این تپه در قسمت شرق روستای کرت آباد ،ساخت و سازهای بی رویه منازل مسکونی در ضلع غربی و شمالی تپه و عبور جاده  آسفالته از ضلع جنوبی و شرق تپه لزوم تعیین عرصه و ضوابط حفاظتی در این تپه به منظور جلوگیری از روند تخریب آن ضروری به نظر می رسد.

به گفته او ، طرح گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم تپه کرت آباد برای رفع مشکل اهالی این روستا در زمینه حدود و چگونگی بهره برداری از املاک در محدوده تپه کرت آباد، در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان قرار گرفت.

این باستان شناس افزود: با ایجاد گمانه هایی در اطرف عرصه ظاهری تپه، تصویری روشن از حدود عرصه حقیقی و به تبع آن حرایم حفاظتی مرتبط تپه به دست آمد .

داوودی  تصریح کرد در عملیات گمانه زنی شواهدی از دوره  مس و سنگ تا قرون اولیه اسلامی در این محوطه بدست آمد.

 
او خاطر نشان ساخت که در این مرحله از عملیات میدانی در دو گمانه شواهدی از بقایای انسانی نیز مشاهده شد.
 تپه کرت آباددر مختصات جغرافیایی 33̊ 51′ 40″ عرض شمالی و 48 16′ 34″طول شرقی در قسمت شرقی و چسبیده به روستای کرت آباد در شهر الشتر و در ارتفاع 1662 متری از سطح دریا قرار دارد.

عملیات گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه کرت آباد شهرستان سلسله، استان لرستان که با مجوز رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از ماه گذشته آغاز شده است  تا نوزدهم تیر ماه ادامه دارد.