نادرترین پدیده باستان شناسی دوره ساسانی در شهرستان کازرون استان فارس کشف شد.مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با بیان اینکه تل قلعه سیف آباد کازرون یکی از مهمترین سایت های باستان شناسی فارس است افزود: کاوش های باستان شناسی این محوطه تاریخی... از ابتدای مهرماه آغاز شده و مطالعات تکمیلی آن همچنان ادامه دارد.

امیری بیان کرد : بررسی های اولیه نشان می دهد که تل قلعه بخشی از یک محوطه ساسانی است که بیش از 100 هکتار وسعت دارد و کشف تعداد زیادی اثر مهره گلی و دانه های خرما در خمره های بدست آمده در داخل فضاهای معماری این محوطه یکی از پدیده های نادر باستان شناسی دوره ساسانی است که برای نخستین بار در کاوش های باستان شناسی از این محوطه یافت شده است .


وی بیان کرد: این کشفیات نشان می دهد در این محوطه جمع آوری و صادرات محصول نقش اساسی داشته و تل قلعه یک مرکز فعال اقتصادی و بازرگانی دوره ساسانی بوده و نقش اساسی در تبادلات اقتصادی ایفا کرده است .