کاوش های باستان شناسی در محوطه بردمار روستای اسپه ریز کردستان به کشف معماری سنگ چین رایج و شناسایی ابزارهای مشابه انجامید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری، امیر ساعدموچشی سرپرست هیات کاوش در شهرستان سروآباد استان کردستان با اعلام این خبر تصریح کرد: این محوطه متعلق به دوره اسلامی متاخر بوده و در کاوش آن شاخصه‌های فرهنگ بومی منطقه قابل توجه است.

به گفته ساعد موچشی، در این کاوش معماری سنگ چین رایج در منطقه و ابزارهای مشابه شناسایی شد.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تصریح کرد که سفال‌های بدست آمده از لایه‌های فرهنگی در این محوطه تاریخی ویژگی بومی را نشان می‌دهد.

این باستان شناس همچنین گفت: در این کاوش سعی خواهد شد تا در حد امکان مطالعات میان رشته ای برای کسب اطلاعات هرچه بیشتر از داده های بدست آمده از کاوش در نظر گرفته شود.

کاوش در محوطه بردمار روستای اسپه ریز شهرستان سروآباد استان کردستان با مجوز رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری انجام شد.

مدیریت کاوش های باستانی نجات بخشی در منطقه بردمار به سرپرستی امیر ساعدموچشی، در محوطه هجیج کرمانشان به سرپرستی سونیا شیدرنگ و همچنین سوچر و پل ملا در کرمانشاه را فریدون بیگلری بر عهده دارد.