باستان شناسان اهل ترکیه یک شئ چوبی هزار و 200 ساله کشف کرده اند که به ادعای آنها معادل باستانی تبلت امروزی است.
 

این دستگاه درون بقایای یکی از 37 کشتی مدفون در منطقه ینیکاگی در استانبول یافته شده است. این منطقه که به عنوان دماغه تئودوسیسوس نیز شناخته می شود در اواخر قرن چهارم و در طول حکومت امپراتوری روم شرقی تئودوسیسوس اول ساخته شده و مهمترین بندر تجاری آن زمان بود.

این شئ چوبی که روی آن به زینت کاری هایی حکاکی شده است به اندازه یک تبلت هفت اینچی امروزی و البته بسیار ضخیم تر است و احتمالا به ناخدای کشتی تعلق داشته.

این شئ چوبی شامل یک مجموعه از پنج پنل مستطیلی قاب دار است که روی آن موم زده شده است.

کاربر این تبلت باستانی می توانسته مطالبی را بر روی این پانل ها بنویسد و هنوز نشانه هایی از حروف یونایی بر روی موم این دستگاه دیده می شود.

یک ایپلیکیشن "نخستی و قدیمی" در پایین پنل پنهان شده است: یک دریچه متحرک، این صفحه پنهان را با فضاهای حکاکی شده نشان می دهد.

اوفوک کوتاباس مدیر بخش باستان شناسی دریایی دانشگاه استانبول و پروژه کشتی های غرق شده در ینیکاپی گفت: وقتی این قسمت متحرک را بیرون می کشید، سنگ وزنه های کوچکی را مشاهده می کنید که برای سنجش تعادل استفاده می شده است.

این کشتی غرق شده که این دستگاه از آن یافته شده است به قرن نهم پس از میلاد تعلق داشته است.

وسایل یافت شده در این کشتی حاکی از آن است که این وسیله دریایی در دریای سیاه تردد داشته و کالاهایی را از کریمه به کرسونسوس حمل و نقل می کرده است.