نتایج تحقیقات محققان موزه متروپلیتن در آمریکا نشان می دهد، مردمان شهر تاریخی «اور» از دستگاه های آب شیرین کن استفاده می کرده اند.نتایج بررسی های محققان موزه متروپلیتن در آمریکا روی ده ها ظرف سفالی متعلق به شهر تاریخی «اور» در عراق نشان می دهد که این ظرف ها نوعی دستگاه آب شیرین کن بوده اند.

 

به گزارش هریتیج کی، محققان با بررسی ده ها ظرف گلی که بخش هایی از فضای داخل آنها مدرج شده و همچنین چند لوح گلی که به همراهشان کشف شدند به این نتیجه رسیده اند که در هزاران سال قبل از این ظرف ها که در اتاق ویژه ای نگهداری می شدند و آب دریا برای زمان مشخصی که در آن نمک و دیگر آلودگی ها ته نشین می شدند، در این اتاق ها نگهداری می شده اند و سپس مصرف می شدند.

شهر تاریخی «اور» که قدمت آن حدود 8 هزار سال تخمین زده شده، در جنوب عراق واقع شده و زیگوراتمشهور آن شهرت جهانی دارد. این شهر در سال های دور پایتخت مردم تمدن سومر بوده و تا پیش از حمله ی اسکندر مقدونی، یکی از زیباترین و بزرگ ترین شهر های جهان محسوب می شود. اورهمچنین در کنار مسیر قبلی رود فرات (یکی از دو رود اصلی کشور عراق و منطقه ی بین النهرین) قرار دارد، به همین دلیل، برخی باستان شناسان و محققان این شهر را محل پیدایش شهر نشینی می دانند.