یک مرد اهل پرو با ادعای مالکیت یک اثر باستانی را تخریب کرد.یک مرد اهل پرو با ادعای این که زمین‌های اطراف یک سایت باستانی متعلق به اوست، یک سایت نیمه ویران را کاملا تخریب کرد.

به گزارش" پروویک" بخشی از یک سایت باستانی در کشور پرو به نام" فارفان" درشمال این کشور توسط مردی که خود را مالک زمین‌های منطقه می‌داند، تخریب شد.

 این سایت در هفت مایلی جزیره‌ای واقع در اقیانوس آرام قرار دارد که احتمالا حاوی بقایایی از تمدن وفرهنگ موسوم به "لامبایک" است که در تاریخ گذشته این کشور مرکز امپراتوری "چیمو" بوده است.

این سایت که قبلا نیز به دلیل غارت دزدان و فعالیت‌های کشاورزی، ساخت و سازهای متعدد در قرن گذشته نیز دچار آسیب شده بود این بار به گونه غیرقابل جبرانی تخریب شده است.

طبق همین گزارش باوجود تخریب‌هایی که صورت گرفته بود، این سایت همچنان دارای آثاری از تمدن و فرهنگ های باستانی ومورد توجه باستان شناسان بود.

این مرد توسط مقامات این کشور دستگیر شده وهم اکنون وزارت فرهنگ پرودرحال بررسی وارزیابی شدت تخریب‌های اخیر است.